Spring til indhold
Hjem » Tilmelding af elever

Tilmelding af elever

Ønsker du at tilmelde dit barn, så kontakt kontoret på tlf.: 49401892, her vil du samtidig kunne få svar på dine spørgsmål.

Priser og vilkår på friskolen:

MIN Friskole har en lang række forskellige priser og mulige tilvalg.
Nedenfor er kun et udsnit. Kontakt os endelige på mail kontor@min-friskole.dk hvis der er spørgsmål.

Bank oplysninger
Reg.nr. 9388 Kontornummer 1484443 i Sparrekassen Djursland

Pris pr. måned
Skolen har følgende priser. Der betales i 12 rater årligt.

TypePris
Indmeldelsesgebyr1.000 kr. pr husstandBetales ved indmeldelse og dækker alle husstandens børn.
0. – 3. klasse1.300 kr. pr måned
4. – 9. klasse1.500 kr. pr måned
SFO ordning, 0.-3. klasse600 kr. pr månedTilbydes morgen og eftermiddag
Juniorklub, 3.-6. klasse600 kr. pr månedTilbydes eftermiddag
ØvrigtBemærkninger
Økonomisk fripladsJa, er muligtBeregnes ud fra husstandens indkomstgrundlag. Der kan opnås 10-100% tilskud. Se også nedenfor
SøskendetilskudJa, er muligtAndet barn opnår 300 kr. i rabat pr. måned. Alle efterfølgende søskende der går på skolen samtidig er gratis. Der gives ikke søskenderabat til SFO og juniorklub. Se nedenfor
InklusionsbørnJa, er muligtSe også nedenfor.
BusdriftReduceret modelDer køres til opsamlingssteder.
Rengøring og arbejdsdage3 rengøringstjanser og 2 arbejdsdage om åretAlle familier forventes at deltage og på den måde også være en del af fælleskabet.

Økonomisk fripladstilskud
Man vil, på baggrund af årsindkomst, kunne ansøge om fripladstilskud for både skoleelever og børn i SFO. Dette gøres hos ”Fordelingssekretariatet”, som fordeler midler fra Undervisningsministeriet. Dette giver ikke fuld dækning for skolens udgifter, og derfor vil skolens leder have mulighed for at kunne vurdere hvert barn og familie, og ud fra dette kunne enten godkende optagelse, eller give afslag om optagelse. Skulle vi mod forventning give afslag returneres indmeldelsesgebyret. Se eventuelt mere på www.fskr.dk.

Eksempel A, 1 barn og indtægtsgrundlag på eller under 221.507 kr. pr. år
1 barn i hustanden og placeret i skolens 2. klasse. Indtægtsgrundlag på 221.507 kr. årligt. Dette, eller lavere, udløser 100% økonomisk friplads til barnet, og gælder for både skolepenge og for SFO. Betaling for skole og SFO bliver dermed 0 kr. pr. måned. En kommunal skole udløser ved samme indtægtsgrundlag 84% økonomisk friplads.
Eksempel B, 2 børn og indtægtsgrundlag på eller over 363.271 kr. pr. år
2 børn i hustanden begge under 18 år, og den ene i skolens 2. klasse. Indtægtsgrundlag på 363.271 kr. årligt. Dette udløser 10% økonomisk friplads til barnet, og gælder for både skolepenge og SFO. Højere indtægtsgrundlag giver ikke ret til friplads. Almindelig betaling for skole og SFO bliver 1200+600=1800. Heraf ydes 10% i støtte, 180 kr., og prisen ender dermed på 1800-180=1620 kr. pr. måned. En kommunal skole udløser ved samme indtægtsgrundlag 54% økonomisk friplads.

Eksemplerne er kun vejledende. Der kan fra fordelingssekretariatet og/eller kommunal skole løbende ske ændringer.

Søskendetilskud
Skolens budgetter baseres på at der er søskendetilskud, således at familiens 2. barn på skolen kan indskrives til 300 kr. mindre pr. måned. Alle efterfølgende samtidige søskende er gratis. Der gives ikke søskenderabat til SFO og juniorklub.

Eksempel, 3 børn:
Et barn i 7. klasse, 3. klasse og 1. klasse. Din betaling for skole er 1400+900+0=2300 kr. pr. måned, hertil skal lægges eventuel SFO/Juniorklub.

Inklusion af børn
Friskolen vil prioritere pladser til inklusionsbørn, og vil også modtage statstilskud til dette. Skolens leder vil dog have mulighed for at kunne vurdere hvert barn og familie. Vurderingen vil være ud fra om friskolen kan opfylde barnets behov, og ud fra dette enten kunne godkende optagelse, eller give afslag om optagelse. Skulle vi mod forventning give afslag returneres indmeldelsesgebyret.

Befordringstilskud
I budget er afsat midler til en reduceret busdrift, primært for at elever som bor længere væk fra skolen stadig kan tilbydes transport. Ruten/ruterne vil køres 1 gang om morgenen og 1 gang om eftermiddagen. Der køres som udgangspunkt ikke til enkelt elevers adresser, men laves opsamlingspunkter i områdets byer. 

Rengøring og arbejdsdage
Udføres delvist af forældre og børn, således er der i budgettet kun indregnet rengøringspersonale til dagligt at rengøre toiletter og gangarealer. Resten af skolen rengøres af forældre i turnus hver fredag (3 gange årligt). 2 gange årligt laves arbejdsdage hvor alle familier forventes at deltage.

Udmeldelse
Forældre kan udmelde deres barn med 4 ugers varsel til d. 1. i en måned. Skolen refunderer ikke indmeldelsesgebyret.