Spring til indhold

Vores vision og profil

Vision

Børn på MIN Friskole tilegner sig kompetencer inden for teknologiforståelse kombineret med en øget kropsbevidsthed om, hvordan idræt og bevægelse styrker deres mentale og fysiske sundhed. Det vil være en integreret del af hverdagen som et fundament for børnenes faglige læring samt trivsel.  Børn på MIN Friskole vil være i stand til at omsætte deres faglige færdigheder til kompetencer der udfolder sig, når de anvendes i læring i praksis.

Ny skolebygning 2023

Opdateret marts 2023: Vi er langt med planen om at udvide MIN Friskole med en ny skolebygning. Det har været lidt omtumlet, men nu er vi klar.

I løbet af vinteren har bestyrelsen været nødsaget til at ændre vores plan om en ny permanent skolebygning. Det første projekt, med én stor bygning, viste sig at blive meget dyr, og vi var derfor nødt til at gå tilbage i tænkeboksen. Hvad var vigtigst her og nu, og hvordan kunne det løses?

Den nye plan for den permanente bygning er i stedet at bygge i 3-4 mindre etaper. Første etape forventer vi opstarter til sommer 2023. Den indeholder en ny bygning på 250 m2 med 3 klasseværelser, toiletter, garderobe m.m. Vi har fortsat fokus på nogle gode lokaler med masser af dagslys, god akustik og godt indeklima. Der lejes fortsat pavilloner, og den nye bygning er dermed en udvidelse af skolens areal, således at elever og ansatte får lidt mere luft i dagligdagen. Det åbner også op for at vi på klassetrin med venteliste, har mulighed for at optage 1-2 ekstra elever.

Lige nu er vi ved at færdiggøre en udbudsrunde med indbudt licitation. Det betyder at vi har spurgt 3 potentielle entreprenører om pris, for på den måde at sikrer os, at den nye bygning bliver med den rette kombination af pris og kvalitet. Når entreprenøren er valgt, kan vi fremvise tegninger m.m.

Næste trin er finansiering, skolen har endnu ikke selv en egenkapital, så vi kan betale hele byggeriet. Vi længe været i dialog med bank, og kommer også snart med mere information om nye borgerlån.

Derefter kan vi sætte maskinerne igang, og glæde os til en endnu bedre friskole de næste mange år for midten af hele Norddjurs.

Situationsplan for den nye tilbygning. Det røde felt er der hvor den nye skolebygning bygges. Feltet “Bygning 3” kommer til at bestå af lejede pavilloner.

Klik på en af de 5 værdier og hør Kathrine Jun Larsen fortælle om tankerne bag.
Kathrine er uddannet lærer og specialvejleder samt medlem af bestyrelsen i MIN Friskole